Thursday, March 14, 2013

to my farhahno supplement.
no milkbooster.

ia adalah usaha.

ia adalah doa.

ia adalah rezeki.

ia adalah ilmu.

ia adalah kesungguhan.

ia adalah pengorbanan.

ia adalah sokongan.

ia lambang kasih-sayang.

ia adalah PASSION!


No comments:

Post a Comment